TSY:n päätösvalta ja organisaatio

Yhdistyksen kokoukset 

Ylin päätäntävalta TSY:n asioissa on yhdistyksen kevät- ja syyskokouksella, jonne voi jokainen TSY:n jäsen osallistua. Yhdistyksen kokouksia voidaan tarvittaessa järjestää myös muulloin.
 

Osastotoiminta

Jäsenet voivat vaikuttaa yhdistyksen päätöksentekoon ja toimintaan myös oman toimitusosastonsa kautta. Yhdistykseen kuuluu kuusi toimitusosastoa: Turun Sanomien toimitusosasto, Salon Seudun Sanomien toimitusosasto, Forssan lehden toimitusosasto, Redaktionsklubben vid Åbo Underrättelser, Uudenkaupungin Sanomien toimitusosasto ja alueosasto.

Toimitusosastot toimivat itsenäisesti ja huolehtivat erityisesti oman työpaikkansa työsuhteista ja -ehdoista. Lisäksi toimitusosastot jakavat tietoa jäsenilleen ja voivat tehdä ehdotuksia hallitukselle.

Mikäli työsuhteisen jäsenen työpaikalla ei ole omaa toimitusosastoa, hän kuuluu automaattisesti TSY:n Alueosastoon. Alueosasto on alueen pientoimitusten ja työttömien aktiivinen edunvalvoja. Myös TSY:een kuuluvat freelancerit kuuluvat alueosastoon.

TSY:n hallitus

Yhdistysten kokousten välillä päätösvaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen valitsee TSY:n syyskokous. 

Julkaisutoiminta

TSY julkaisi vuodesta 1950 humoristista kevätjulkaisua, Vappuneekeriä. Lehden sisältö käsitteli alusta asti rohkeasti erityisesti politiikkaan, alkoholiin ja sukupuolielämään liittyviä aihepiirejä. Vappuneekerin päätoimittajana toimi yleensä yhdistyksen puheenjohtaja. Lehden myynti nousi parhaimmillaan lähes 40 000 kappaleeseen.

Vuonna 2006 ilmestyi täällä erää viimeinen Vappuneekeri. Lehden teko loppui tekijöiden ja osaltaan myös lukijoiden puutteeseen.