TJY:n päätösvalta ja organisaatio

Yhdistyksen kokoukset

Ylin päätäntävalta TJY:n asioissa on yhdistyksen kevät- ja syyskokouksella, jonne voi jokainen TJY:n jäsen osallistua. Yhdistyksen kokouksia voidaan tarvittaessa järjestää myös muulloin.
 

Osastotoiminta

Jäsenet voivat vaikuttaa yhdistyksen päätöksentekoon ja toimintaan myös oman toimitusosastonsa kautta. Yhdistykseen kuuluu kuusi toimitusosastoa: Turun Sanomien toimitusosasto, Salon Seudun Sanomien toimitusosasto, Forssan lehden toimitusosasto, Redaktionsklubben vid Åbo Underrättelser  ja Alueosasto.

Toimitusosastot toimivat itsenäisesti ja huolehtivat erityisesti oman työpaikkansa työsuhteista ja -ehdoista. Lisäksi toimitusosastot jakavat tietoa jäsenilleen ja voivat tehdä ehdotuksia hallitukselle.

Mikäli työsuhteisen jäsenen työpaikalla ei ole omaa toimitusosastoa, hän kuuluu automaattisesti TJY:n Alueosastoon. Alueosasto on alueen pientoimitusten, freelancereiden ja työttömien aktiivinen edunvalvoja. 

TJY:n hallitus

Yhdistysten kokousten välillä päätösvaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen valitsee TJY:n syyskokous.