Journalistiliiton ohjeet valtuutettujen valitsemisesta sovitettuna TJY:n oloihin:

1. Liiton soveltaman matemaattisen kaavan perusteella TJY voi nimetä kaksi varsinaista valtuutettua kaudelle 2019-2022.
2. Kummallekin näistä valitaan yksi henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi valitaan 2-4 yleisvarajäsentä jotka kutsutaan tarvittaessa valtuustoon numerojärjestyksessä.
3. Valtuustoon voidaan valita liiton jäsen joka ei eläkkeelle siirtymisen vuoksi maksa alennettua jäsenmaksua tai on siitä kokonaan vapautettu. Jos siirtyy kesken kauden eläkkeelle on erottava valtuustosta. Osaeläkeläinen on vaalikelpoinen, samoin yhdistyksen toimihenkilö. Opiskelija on vaalikelpoinen.
4. Valtuusto valitsee järjestäytymiskokouksessaan 12-14.12.2018 sekä oman puheenjohtajistonsa sekä liiton hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan (=liiton puheenjohtajan). Samaan aikaan ei voi olla valtuuston ja hallituksen jäsen, eli jos tulee valituksi hallitukseen niin valtuustossa paikan ottaa henkilökohtainen varajäsen. TJY:n tavoite on että yhdistyksellä on tulevalla kaudella yksi hallituspaikka.

Journalistiliiton valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, myöhäissyksyllä ja huhti-toukokuussa. Kokoukset ovat kaksipäiväisiä (paitsi järjestäytymiskokous joka on kolmipäiväinen). Valittavaan valtuustoon tulee 75 jäsentä.
Alan työehtosopimusten mukaan valtuuston kokoukseen voi osallistua työajalla. Liitto maksaa valtuutettujen kulut ja päivärahat järjestötoiminnan korvausohjesäännön mukaisesti. Freelancereille ja muille, jotka eivät ole alan työehtosopimusten piirissä maksetaan ansiomenetyskorvausta.
Käytännön järjestelyistä lähetetään tarkempaa tietoa ennakkokutsun ja varsinaisen kutsun yhteydessä.
Aloitteita voivat tehdä yhdistykset, osastot sekä yksittäiset valtuutetut. Aloitteet toimitetaan liittoon viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

==================================================================

k5b17601.jpg